SFI-anmälan

Personuppgifter

Hjälp

Om du vill kan du ange ett telefonnummer till en anhörig som vi kan nå i nödfall.

Språk (obligatorisk)

Hjälp

Har du flera modersmål och övriga språk ange dem nedan.

Invandringsorsak (obligatorisk)

Hjälp

Varför flyttade du till Sverige?

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (obligatorisk)
Ange din utbildningsbakgrund i ditt hemland i antal år:

Hjälp

Vilken är den högsta utbildning du gått färdigt i ditt hemland?

Utbildningsbakgrund i Sverige
Ange hela din utbildningsbakgrund.
UtbildningAntal årKommun
SFI
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Universitet/högskola
Tidigare studienivå i Svenska för invandrare (obligatorisk)

Hjälp

Vilken nivå inom Svenska för invandrare (SFI) har du studerat på tidigare?

Senaste studieår i Svenska för invandrare

Hjälp

Vilket år studerade du senast Svenska för invandrare (SFI)? Anges endas om du tidigare studerat SFI. Anges i format ÅÅÅÅ, till exempel 2006.

Yrkeserfarenhet från hemlandet

Hjälp

Vilken sorts yrke jobbade du huvudsakligen med i ditt hemland?

Nuvarande sysselsättning

Hjälp

Vilken är din nuvarande sysselsättning?

Önskemål om studieform (obligatorisk)

Hjälp

När vill du helst studera?

Arbete under studietiden
Läser och skriver på sitt modersmål (obligatorisk)
Läser och skriver på det latinska alfabetet (obligatorisk)
Egna tillägg och kommentarer

Hjälp

Har du ytterligare information du vill ange i samband med din anmälan kan du ange dem här.

Bekräfta och skicka anmälan (obligatorisk)

Choose your language

Hjälp

OBS! Använd /sfi@nvu.se/ om du inte har något e-post.

Utbildning i svenska för invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. All undervisning är kostnadsfri och skolan har de böcker du behöver, men du behöver ett eget lexikon på ditt språk.

Du som bor i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg kommun gör din anmälan här till vänster. Efter att du skickat in din anmälan blir du kontaktad av skolan som meddelar när du ska börja.
Om du har frågor om din anmälan, ring 0223-447 55

OBS! Använd gärna knappen uppe till höger för att få texten på annat språk.

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

 

Alvis logo Alvis från Gotit